Lično brendiranje
i razvoj karijere

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na prvu radionicu obuke na temu profesionalnog razvoja!

Tema je lično brendiranje, a cilj radionice sticanje ključnih veština za pozicioniranje u poslovnom svetu. Naučićete kako da identifikujete, unapredite i primenite sopstvene razvojne kapacitete kako biste postigli željene rezultate u karijeri.

Radionica će se održati u prostorijama Centra u utorak, 2. jula 2019. godine od 16 časova.

Prijave su besplatne i vrše se putem sledeće forme

 

 • Radionica 1 - Lično brendiranje
  2.7.2019. u 16h
 • Cilj radionice je sticanje ključnih veština za pozicioniranje u poslovnom svetu - kako da identifikujete, unapredite i primenite sopstvene razvojne kapacitete kako biste postigli željene rezultate u karijeri.
 • Radionica 2 - Strateško upravljanje karijerom
  15.7.2019. u 17h
 • Na ovoj radionici saznaćete kako razmišljati o svojim mentalnim kapacitetima. Zašto je karijera u Vašim rukama? Kako znate da ćete biti uspešni za 10 godina? Radionica pomaže u shvatanju karijere kao značajnog životnog opredeljenja i načinu prevazilaženja kriza u karijeri.
 • Radionica 3 - Planiranje karijere
  18.7.2019. u 17h
 • Planiranje karijere predstavlja osnovu za definisanje našeg poslovnog života. Cilj radionice je da se uoči značaj postavljanja kratkoročnih i dugoričnih ciljeva u planiranju karijere kao i primena metodologije za postavljanje produktivnih ciljeva.

  Fokus radionice je na:

  • ličnom razvoju;
  • odgovornosti prema sebi i kolektivu;
  • prioritizaciji aktivnosti;
  • razvoju veština i talenata.
 • Radionica 4 - Poslovno pregovaranje kao alat za upravljanje karijerom
  12.11.2019. u 17h.
 • Cilj je obraditi ključne situacije koje je potrebno koristiti na putu do uspeha. Uspeh se može postići aktivnom učešćem svih pregovaračkih strana. Radionica je namenjena predstavnicima prodaje i svima zainteresovanima koji žele da unaprede svoju poziciju u procesu pregovaranja. Nakon radionice, učesnici će razumeti značaj i ulogu pregovaranja u karijeri; učesnici će moći da se pripreme za pregovaranje i prepoznaju ključne tehnike za vođenje pregovora; učesnici će znati da kreiraju sopstveni pregovarački profil.
Filip-250x350

O PREDAVAČU

dr Filip Đoković

dr Filip Đoković je profesor i konsultant iz oblasti turizma i hotelijerstva. Fokus rada je na ljudskim resursima i razvijanju novih koncepata hotela. Dekan je Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija i osnivač Prolećne škole preduzetništva i turizma.