Edukacije

RISC Valjevo nudi specijalizovane edukacije stanarima i kompanijama sa kojima ima saradnju. Obuke se prilagođavaju potrebama određene grupe polaznika. Pored liste navedenih obuka, možemo organizovati i druge obuke u skladu sa vašim potrebama.