Pisanje projektnih predloga

Naučite kako da napišete uspešan projektni predlog

Edukacija „Pisanje projektnih predloga“ uvodi učesnike u oblast pisanja projekata. Nek teme koje se obrađuju u okviru radionica su:

  • ključni elementi predloga projekta,
  • definisanje problema koji se rešava,
  • definisanje ciljnih grupa,
  • definisanje realističnih i merljivih ciljeva,
  • definisanje rezultata povezanih sa ciljevima,
  • pravljenje opisa aktivnosti,
  • opis projektnog tima i
  • definisanje potrebnih resursa i pravljenje budžeta.