Izrada Kanvas modela

Naučite kako da testirate poslovne ideje i unapredite svoje poslovanje

Obuka “Izrada Kanvas modela” bavi se korišćenjem Business Model Canvas-a (BMC), koji predstavlja savremen, vizuelni alat za definisanje i razrađivanje ideja, kao i unapređenje poslovanja. Predstavlja odličan način za proveru kvaliteta i izvodljivosti poslovnih ideja. Kanvas model se sastoji se iz devet ključnih segemenata: segmenti kupaca, predlog vrednosti, kanali, odnosi sa kupcima, tokovi prihoda, ključni resursi, ključne aktivnosti, ključna partnerstva i struktura troškova. Radionica obuhvata 5 časova aktivnog rada, podeljenih u 3 celine:

  • uvod i objašnjenje Kanvas modela i primeri;
  • praktična izrada Kanvas modela polaznika uz pomoć predavača;
  • prezentacija Kanvas modela polaznika i diskusija.