Obuka za početnike u poslovanju

Imate poslovnu ideju? Naučite kako da započnete sopstveni biznis.

Cilj obuke za početnike u poslovanju je da polaznicima omogući dobijanje potrebnih informacija o pokretanju i razvoju sopstvenog biznisa, sticanje funkcionalnih znanja i veština, kao i unapređenje kompetencija u oblasti preduzetništva i vođenja poslovanja.

Obuka obuhvata 15 časova aktivnog rada, a podeljena je u 5 modula:

  • motivi i osobine preduzetnika – priprema za ulazak u biznis;
  • privredni subjekti – pravni okvir, pojam, registracija;
  • porezi i doprinosi;
  • izvori finansiranja;
  • izrada biznis plana.