Obuka: Pisanje EU projekata
Kako da dođete do sredstava iz EU fondova, kao i drugih izvora

Ukoliko želite da steknete znanja potrebna za pisanje projekata za pristup EU fondovima, kao i drugim izvorima finansiranja, ova obuka predstavlja odličnu osnovu.

Obuka je zamišljena kako bi polaznici:

  • saznali koji su donatorski programi na raspolaganju u Srbiji;
  • na koji način da u svoje projekte uključe partnere;
  • naučili kako da samostalno kreiraju predlog projekta;
  • saznali šta je logička matrica i zašto je važna za predlog projekta;
  • razumeli koji su glavni faktori uspeha i tipične greške u projektima.

Obuka se održava u Regionalnom inovacionom startap centru Valjevo.

Prijave su besplatne i vrše se putem sledeće forme

 

 • Radionica 1
  21.11.2019. u 17h
 •        Uvodna sesija (90min)

  ·         Upoznavanje sa učesnicima (15min)

  ·         Zašto nam donatori odobravaju bespovratna finansijska sredstva (15min)

  ·         Koji su donatorski programi na raspolaganju organizacijama u Srbiji u gde ih naći; prezentacija nekoliko glavnih nacionalnih, međunarodnih i EU programa za Srbiju (30min)

  ·         Primeri finansiranih EU projekata (15min)

  ·         Primer napisanog predloga projekta i ključni elementi (15min)

   

         Upravljanje projektnim ciklusom (90min)

  ·         Analiza zainteresovanih strana (45min)

  Kako da identifikujete i uključite na projekat pojedince I organizacije koji utiču na realizaciju vašeg projekta

  ·         Analiza problema i ciljeva (45min)

  Kako da identifikujete realne probleme i zatim ih transformišete u ciljeve projekta (45min)

 • Radionica 2
  27.11.2019. u 17h
 •        Logička matrica projekta (90min)

  ·         Kako definisati i povezati  ciljeve, rezultate, aktivnosti, zadatake i resurse na projektu i postaviti osnove predloga projekta

   

         Šta čini uspešan projekat i kako se ocenjuju (90min)

  ·         Aplikacioni formular i veza sa logičkom matricom projekta (30min)

  ·         Glavni faktori uspeha i tipične greške (30min)

  ·         Evaluacija i analiza dva predloga projekata (30min)

   

   

Ratko-Bojovic-150px

O PREDAVAČU

Ratko Bojović

Ratko Bojović je izvršni direktor Evropske trening akademije (EUTA) i Balkanske bezbednosne mreže (BSN) od 2014. godine. Ispred BSN tima učestvovao je u upravljanju i realizaciji EU projekata kao što su FP7 COMPETE, TEMPUS CASA i HORIZON 2020 STRENGTH2FOOD, na kojima učestvujemo kao partnerska organizacija koja doprinosi uspešnoj implementaciji i održivosti projekata pre svega kroz organizaciju treninga za pripremu, pisanje i upravljanje EU projekatima. Pre toga, Ratko je u BSN-u radio kao šef tima za analizu i praćenje EU programa i konkursa više od 3 godine i izveštavao klijente o mogućnostima za finansiranje projekata iz EU fondova. Od 2011. godine učestvovao je u organizaciji i realizaciji više od 150 treninga za razvoj EU projekata i upravljanja u Srbiji i regionu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.