Poseta FabLab Sarajevo

U periodu od 23-25. decembra 2021. godine, predstavnici RISC Valjevo Marko Marković, Katarina Plećić i Tatjana Gligorić posetili su organizaciju FabLab u Sarajevu. Cilj posete bio je upoznavanje sa aktivnostima koje sprovodi FabLab, uspostavljanje saradnje i potpisavanje sporazuma o saradnji.

FabLab je organizacija koja se bavi inovacijama korišćenjem savremenih tehnologija u oblasti digitalne fabrikacije – neke od tehnologija koje koriste su aditivna proizvodnja, veštačka inteligencija, virtuelna i proširena realnost. Ova organizacija poseduje savremene 3D štampače (FDM, SLA, tečni materijali), savremenu laboratorijsku opremu za elektrotehniku, digitalni mikroskop, 3D skener itd. Zaposleni u ovoj organizaciji su prikazali projekte kojima se bave i uređaje koje trenutno razvijaju.

Tokom ove posete, potpisan je i sporazum o saradnji između FabLab Sarajevo i RISC Valjevo.