Regionalni inovacioni startap centar Valjevo (u daljem tekstu RISC Valjevo) raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

za korišćenje usluga kroz Program podrške Regionalnog inovacionog startap centra Valjevo i povezivanje u poslovni i startap ekosistem Republike Srbije.

 

Ciljevi Javnog poziva su podizanje nivoa znanja o razvoju poslovanja i komercijalizaciji inovativnih ideja u Valjevu, započinjanje i razvoj sopstvenog biznisa baziranog na inovativnim idejama, stvaranje i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i procesa sa potencijalom za rast i zapošljavanje, kao i stvaranje većeg broja startap kompanija.

Javni poziv je  namenjen pojedincima i timovima koji žele da razvijaju inovacije, kao i  startap kompanijama u početnoj fazi razvoja.

 

Javni poziv RISC (1)

Program po ovom Javnom pozivu obuhvata dve faze i to:

1. Prvu fazu koja obuhvata stručne obuke za sticanje osnovnih znanja i veština u razvoju inovativne ideje do preduzetničkog poduhvata (od razvoja tima, proizvoda i usluge po meri korisnika, razvoja poslovnog modela, do otkrivanja globalnog tržišta za inovativni proizvod);
 

2. U zavisnosti od zrelosti ideje, potencijala za rast i razvoj, iskazane proaktivnosti i posvećenosti, polaznik Programa će ući u drugu fazu u kojoj će dobiti:

 • Mentorsku podršku  - polaznici Programa koji redovno budu učestvovali na obukama, pokažu proaktivnost i posvećenost u razvoju ideje kroz prvu fazu Programa, imaće priliku da na daljem unapređenju inovativne ideje rade uz mentorsku pomoć prilagođenu njihovim potrebama.
 • Polaznici programa imaju na raspolaganju radni prostor i prateće usluge RISC-a Valjevo sa pratećim sadržajima tokom trajanja Programa.

Po završetku obuke, polaznici koji imaju registrovanu startup kompaniju ili planiraju da je otvore, imaju mogućnost korišćenja radnog prostora i prateće usluge RISC-a Valjevo sa pratećim sadržajima po povlašćenim uslovima.

Obuke će biti organizovane u 4 modula u periodu od jula do decembra 2024. godine u prostoru RISC-a Valjevo, gde su obezbeđeni svi potrebni uslovi za rad.

Ako ste proaktivni, motivisani, zainteresovani za svet startapa, za upoznavanje novih ljudi i umrežavanje u startap ekosistem, ovo je jedinstvena prilika za vas.

 

Uslovi za podnošenje prijava

U Programu mogu da učestvuju pojedinci, startap timovi ili mikro privredna društva, koja su registrovana i imaju sedište na teritoriji grada Valjeva i nisu starija od tri godine u trenutku podnošenja Prijave.

 

Pojedinci i startap timovi treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • zainteresovanost za učenje o inovativnom preduzetništvu sa tendencijom razvoja startapa u budućnosti i/ili posedovanje inovativne ideje;
 • da su državljani Republike Srbije.

 

Mikro privredna društva (pravna lica i preduzetnici)  treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da je privredno društvo razvrstano kao mikro pravno lice kod nadležne Agencije za privredne registre;
 • Da je privredno društvo registrovano najduže tri godine do dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Da nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
 • Da je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (minimum 80%).

 

Kriterijumi za vrednovanje prijava

 

Za pojednice i startap timove:

 • motivisanost i posvećenost

 

Za mikro privredna društva:

 • motivisanost i posvećenost tima
 • ideja koja ima tehnološku osnovu

 

Kontakt za više informacija i dostavljanje prijava:

poslovniinkubatorvaljevo@gmail.com

 

Prijavni obrazac, kao i detaljne informacije o aktivnostima programa možete preuzeti ispod.

Poziv je otvoren za vaše prijave do 10. juna 2024. Objava izbora polaznika i rasporeda radionica će biti početkom jula 2024. godine.

Ova aktivnost realizovana je u okviru programa “Podizanje kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara uz podršku naučno-tehnoloških parkova” koji Udruženje za istraživanje i razvoj "Poslovni inkubator" sprovodi u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd, na inicijativu Ministarstva nauke, tehnnološkog razvoja i inovacija, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost.